skip to Main Content

Waarom coachen met paarden?

Paarden coaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard.

Coachen met behulp van paarden ( EAC).
Equine Assisted Coaching is een ervarings- en oplossings gerichte methode die zich kenmerkt doordat de activiteiten plaats vinden naast het paard op de grond en nooit op het paard. Daarbij is geen ervaring met paarden nodig.

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur (het zijn vluchtdieren) op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kudde lid’ met zich meedraagt.

Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach in de reflectiefase op een objectieve manier uitvragen hoe de coachee een en ander beleefd heeft. Dit zorgt bij de coachee voor bewustwording in zijn eigen handelen en geeft inzichten naar mogelijke oplossingen.

Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Paarden lezen de coachee aan de hand van zijn lichaamstaal en verbinden dat met wat ze voelen. Dus klopt het wat de deelnemer aan de buitenkant laat zien met datgene wat zich binnen in hem/haar afspeelt aan gevoelens. Met andere woorden zijn binnen en buiten congruent met elkaar.

Wanneer bij de deelnemer binnen (gevoel) en buiten ( handelen) niet overeenkomen, zal het paard onduidelijkheid ervaren en op onderzoek uitgaan of juist geen contact maken met de deelnemer.

De activiteit en het paard, gecombineerd met de vragen van de coach, zorgen ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, zal het dit ook bevestigen door bijvoorbeeld ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ bent. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken.

coachen met paarden, coachen,paarden,coachen paarden, aardend coachen,Equine Assisted Coaching Level,coachen met behulp van paarden

Paarden coaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden

Op individueel niveau helpt paarden coaching vooral bij je persoonlijke bewustwording; (onbewuste) thema’s waar je mee zit, komen in een sessie paarden coaching direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

In teamverband werkt paarden coaching op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach begeleidt het geheel en de teamleden hoeven hierbij niet al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de situatie die je (onbewust) al lang hebt aangevoeld. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens het coachen met behulp van paarden niet veel gesproken hoeft te worden, wordt deze manier van werken door teams als zeer veilig ervaren.

Back To Top